Năm 2020 được bắt đầu cùng đại dịch Covid 19 đã giáng đầu nhân loại những tai ương thảm khốc nhất. Bên cạnh thảm hoạ y tế, Nền kinh tế toàn cầu đang đối diện với nguy cơ đại suy thoái và một tương lai đầy bất định.

Tại Việt Nam, trong những tháng ngày qua, các doanh nghiệp đang ngày đêm chèo chống, gắng gượng trong cơn sóng gió. Cộng đồng SMEs  non yếu, mong manh đang dần ngấm đòn, cạn kiệt.

Nhằm tiếp sức một cách thiết thực và hữu hiệu cho cộng đồng SMEs.  Đài truyền hình Việt Nam quyết định thực hiện chuỗi Hội thảo online “ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG CÙNG CEO CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG” với 4 chủ đề như sau:

Hội Thảo 1: Tiếp cận các hỗ trợ của Chính phủ cho Doanh nghiệp.

Hội Thảo 2: Giải pháp chuyển đổi số cho SME

Hội Thảo 3: Chiến lược nhân sự và tái cấu trúc Doanh nghiệp

Hội Thảo 4: Tái khởi động Doanh nghiệp SME thời hậu khủng hoảng

Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

NHỮNG GIÁ TRỊ SMEs NHẬN ĐƯỢC

  1. ĐƯỢC LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH TRỰC TIẾP GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, CÁCH THỨC, ĐỂ TIẾP CẬN THỰC TẾ VÀ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ
  2. ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA, DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG VÀ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ, GIÚP CÁC SMEs THỰC HIỆN SỐ HÓA THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM
  3. ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA, DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU CHIA SẼ TẦM NHÌN, GIẢI PHÁP, QUY TRÌNH ĐỂ HÌNH DUNG CHÍNH XÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP HẬU COVID19
  4. ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA, DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU PHÂN TÍCH. GIÚP CÁC SMEs CHÍNH XÁC ĐỊNH HƯỚNG, ĐIỀU KIỆN, THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP VÀ CÁC BƯỚC ĐI PHÙ HỢP ĐỂ TÁI KHỞI ĐỘNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG.
Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

01. SMEs – TIẾP CẬN HIỆU QUẢ CÁC HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH TRỰC TIẾP GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, CÁCH THỨC ĐỂ SMEs TIẾP CẬN THỰC TẾ VÀ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

01. SMEs – TIẾP CẬN HIỆU QUẢ CÁC HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

9H30 – 11H30 THỨ 5 NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2020

LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH TRỰC TIẾP GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, CÁCH THỨC ĐỂ SMEs TIẾP CẬN THỰC TẾ VÀ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

02. SMEs – GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

9H30 – 11H30 THỨ 4 NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2020

CÁC CHUYÊN GIA DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG VÀ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ, GIÚP CÁC SMEs THỰC HIỆN SỐ HÓA THÀNH CÔNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

9H30 – 11H30 THỨ 4 NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2020

CÁC CHUYÊN GIA DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU ĐỊNH HƯỚNG VÀ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ, GIÚP CÁC SMEs THỰC HIỆN SỐ HÓA THÀNH CÔNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

03. SMEs – CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

18H30 – 20H30 THỨ 4 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2020

CÁC CHUYÊN GIA DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU CHIA SẼ TẦM NHÌN, GIẢI PHÁP, QUY TRÌNH ĐỂ HÌNH CHÍNH XÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP HẬU COVID 19

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

04. SMEs – TÁI KHỞI ĐỘNG DOANH NGHIỆP HẬU KHỦNG HOẢNG

18H30 – 20H30 THỨ 4 NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2020

CÁC CHUYÊN GIA DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU PHÂN TÍCH GIÚP CÁC SMEs  LỰA CHỌN CHÍNH XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KIỆN, THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP VÀ CÁC BƯỚC ĐI PHÙ HỢP ĐỂ TÁI KHỞI ĐỘNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

CHUYÊN GIA KHÁCH MỜI

Đăng ký NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỘI VIÊN CLB CEO-CKTC

SỨC LAN TOẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Fanpage: Gần 400000 like

Youtube: > 1000000 view/tháng

NHANH TAY ĐĂNG KÝ

 
 

CHUỖI HỘI THẢO MIỄN PHÍ 

CÙNG CEO CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

ĐỊA ĐIỂM: ZOOM MEETING

ĐĂNG KÝ THAM DỰ


ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG